Marko Milošević

Zapratite me

Ne sveti se

Svete li se junaci ili kukavice jadne,
zašto posle krvi mora krv da padne?

Svete li se žene neke za izbore loše svoje,
rečima te ubijaju, zar se one borbe boje?

Svete li se zli ljudi zbog naravi te njihove preke,
što se onda kamen ne sveti što godinama je
na dnu reke?

Nek se svete svi nesveti!
Nek’ otruju duše svoje!
Ne sveti se Bog sveti,
a nemoj ni ti, drago moje!