Marko Milošević

Zapratite me

O autoru

Marko Milošević – Rođen 7.10.1981. u Jagodini.
Sa 19 godina došao je u Beograd i poneo sa sobom dušu.
Sve ostalo je nebitno.
Otac ćerke Petre i sina Nikole, muž Ivane.

„Osećam potrebu da svojim stihovima proživim opet svoju prošlost, preživim sadašnjost, dočekam budućnost, ostanem kad svi
trenutno živi odu.
Osećam potrebu da živim i tuđe živote, drame, sudbine.
Da prijateljima dam, neprijateljima podam.
A ljudi sa dušom, glumci, umetnici – HVALA – ostaćemo ili nestati, zajedno!“
Božja volja!