Marko Milošević

Zapratite me

Ti sine u školu krećeš

Ti sine u školu krećeš,
brige tvog života od sutra kreću.
I ako je krivina, nastavi, nemoj ti da skrećeš,
a drugi nek’ uspore što moraju da skreću.

Zemlja je tvoja – bar tako kažeš,
a prezime moje u tvom rancu teg.
I kad te pitaju – nemoj da lažeš.
I kad ih je više, ti nemoj u beg!

Veliki čovek i najbolji drug budi,
pa makar često i lenj na času bio.
Kada te hvale, ako te i neko kudi,
nikad ne zaboravi put o kom si snio!

Znam da i kad me nema, moje reči čuješ.
Rodio si se da znaš kako i šta treba.
Ponosan ću biti, pa čak i da opsuješ.
I znaj da sam uvek tu. da te volim do neba!

Mom sinu za polazak u školu…
7.9.2019.