Marko Milošević

Zapratite me

Nova godina

Koliko li Novih godina dočeka duša,
kroz živote i tela po kojima luta?
Koliko pesama otpeva i sluša,
koliko puteva prođe, koliko puta zaluta?

Koliko li duša u ponoć lepih želja čuje,
od drugih duša koje je sretala davno?
Koliko je puta neko laže i psuje?
Koliko li ljubavi izjavila je javno?

Da l’ duša stari sa godinom Novom,
il’ sa danom svakim što ume da proživi?
Da l’ se samo broji u životu ovom,
il’ u svakom telu, što duša ta oživi?

Dušo, moja stara, u godini Novoj,
još starija budi gustinom života!
Hvala ti što biraš da budem taj ja tvoj,
nek’ godina svaka, bude nam k’o stota!