Marko Milošević

Zapratite me

Amanet

Koliko detinjstvo utiče na životni put?
Je l’ zaista možeš pola veka na najbliže, nesvesno,
da budeš ljut?
Da li zaista prokletstva i poroke ti u amanet
ostavljaju preci?
Da l’ ubice svoje kazne ostavljaju svojoj deci?

Sinovi pijanaca često pijanci postaju.
Kažu da bolesti u genima ostaju.
Prezimena, kao da nose u sebi ponašanja, modele.
Nesrećni ne nalaze sreću koliko god puta da se sele.

Kako da promeniš nešto u sebi što ti je rođenjem
pripalo?
Da vidiš da nema ništa tvoje, ostaviš ga gde je
davno ostalo.
I zahvališ se na svemu dobrom što si dobio od onih
što birao nisi.
Ti sad imaš svoju dušu, svoj život, niko nije bio
kao ti, poseban ti si!