Marko Milošević

Zapratite me

Gubi li se snaga

Gubi li se snaga, gubi li se dah?
Život kada osetiš, javi li se strah?
Kad prodišeš tek, kada um ti stasa,
Plašiš li se tada nekog lošeg glasa?

Planiraš li sutra dok Bog ti se smeje?
Nekad sunce sija čak i dok sneg veje.
Poletiš do neba, mesecu se nadaš,
ali znaj da lebdiš i nećeš da stradaš!

Nauči da živiš, da znaš šta život znači.
Kada budeš jak, postani još jači!
A kad vetar jaki baci te u stranu,
leđa mu okreni, ne daj mu na ranu!

I jutra svakog ponovo se rodi,
vidi gde si stao, samo dalje hodi.
Nabaci osmeh, pomazi decu svoju,
zahvali Bogu, nauči novu boju!