Marko Milošević

Zapratite me

Hoću li

Da li je pametno ukočiti ili hrabro skočiti?
Napred kročiti, makar noge u živo blato umočiti.
Da li da podignem sa zemlje ili sa grane uberem?
Umuknem ili izderem?

Hoću li se opeći zbog istine što ću reći?
Zauvek plašiti lutke koju će neko sašiti?
Hoću li živeti vek ili veka pola?
Sedeti na čelu ili ćošku stola?

Mogu li izdržati teret što dobih od Boga?
Dok mi na glavi ili kolenu stoji obloga?
Da l’ znaću kad je kraj početka kraja?
Šta mi se oduzima, šta zbraja?

Nešto ću razumeti, nešto neću.
Oslanjam se na sebe, sreću.
Molim se da obe strane SVEGA u životu osetim.
Loše zaboravim, dobro zapamtim, kad zatreba –
svega SETIM!