Marko Milošević

Zapratite me

Izdaja je u znanome

Kad možeš i želiš dati,
uvek podaj neznanome,
taj te stranac neće izdati,
izdaja je samo u znanome!

Ako ipak, ti želiš da veruješ,
veruj u ono što video nisi.
Jer kako sam sebi da poveruješ,
kad i sebe izdao ti si.

Ako ipak želiš ti nekog da voliš,
ne očekuj ništa, pazi se te boli.
Izdaja spava u onome kog zavoliš.
Bog jedini ne izda, zato mu se moli!