Marko Milošević

Zapratite me

Lažni vojnici

Ej, poručniče, vojnicima poruči,
kako da se bore, ratovanju ih nauči!
Kako je odluku u skloništu donela Vlada,
da na frontu mora da se ubije ili strada!

Ej, veliki patrioto, školovani Generalu,
naredi da narede, da poštede bar decu malu!
Ima li, valjda, nekih običaja ratovanja,
pa zar nije vito drvo, lepše od posečenog panja?

Ej, pravi ljudi, pomozite, zamolite sebe,
da nikad ne zajecaju majke, da ne zaplaču bebe!
Otac nije postao otac, da bi nestao u ratu.
Svako dete zaslužuje da ima pored sebe tatu.

Ej,vojnici lažni, bacite te uprljane uniforme od krvi!
Nek vam Bog sudi, nek zle ruke vam smrvi!
A svaka nedužna dušo sto zbog neke stoke prerano ode,
nek’ zna da nismo k’o oni zemljaci, da se stidimo i da jednako k’o vi mrzimo te izrode!

Marko Milošević
26.7.2020.