Marko Milošević

Zapratite me

Moj život

Moj život je kod tebe oročen!
Moj testament, tvojim usnama sročen.
Našu ljubav želim da zaveštam,
posle nas, istu, u nove živote smeštam.

Moja poslednja želja je da ispunim poslednje tvoje želje.
Zadnji pričest naše sudbine pretvaram u veselje.
Smrt ovakve ljubavi neko godinama čeka.
Sve tamo je kao i ovde, ali bez bolnih fleka.

Ostavljam tebe sebi, i sve što sam sa tobom stek’o.
Zapisao sam sve što sam zbog tebe pogazio i poreko.
Idem u krajeve gde za nas nema kraja.
Po ljubavi našoj, nek svaka se nova ljubav s kraja!