Marko Milošević

Zapratite me

Moralo je drugačije

Hteli smo sve. Dobili sve. Ostalo ništa.
Niko se ne menja, a svi sa godinama drugačiji.
Nismo isto starili, različite konje za sebe timarili!

Imali smo sve, sve imali, jedno NE izgubili.
Iste reči različito čuli.
Nismo brojali isto, prljavo zameni čisto!

Mogli smo imati nas. Imali smo nas. Nema nas.
Krenuli pa stali.
Jedno drugo saplitali dok oboje nismo pali.

Imaćemo do kraja sve. Sve imaće nas. Bez nas.
Moglo je, ali vidiš da moglo nije.
Praštaj dok ti ne oprostim. Moralo je drugačije!