Marko Milošević

Zapratite me

Najveće nestaje

Oteklo mi je srce.
Veliko je, malo fali da pukne.
Ljubav ćuti.
Mržnja nikako da umukne.

Otekli su mi prsti na nogama
u lepim tesnim cipelama.
Sve lepo danas boli.
Ružno počinje udobno da biva.

Glava će mi eksplodirati.
Brige i misli postaju jedno.
Da je prazna,
ne bi ni bolela, niti odolela.

Sve je poraslo da bi manje postalo.
Sve veliko krvari, boli.
Malo – traje. Najveće – nestaje.