Marko Milošević

Zapratite me

Ne mogu bez tebe

Ne mogu bez tebe
jer nije ni vreme, ni mesto, jer nisam spreman za to.
Ne mogu bez tebe jer te znam, imam,
jer sam bez tebe prob’o.

Ne mogu bez tebe, to nije moja želja,
priča, izbor moj.
Ne mogu bez tebe jer onda ne bih bio tvoj.
Bez tebe ne mogu jer neću, jer nije, jer nemam.
Ne mogu bez tebe, životima se za ovo spremam.

Ne, bez tebe mogu – ne mogu bez nas!
Ma i bez nas bih mogao ali bez tebe, umirem danas!