Marko Milošević

Zapratite me

Noć nema

Složiću se da su mi oči nekad bile zelenije.
Nebitno. To tema sad nije.
Sećam se da su mi usne bile mekanije.
Zaboravi! To tema sad nije.
Priznajem, srce mi beše malo hrabrije.
Pusti! To tema sad nije.

Mnoge su nevolje mogle da me slome.
Nisu, ne želim o tome.
Uvek sam davao kad zatreba kome.
Imam još. Ne priča se o tome.
Koliko puta pred drugima sebi delio diplome.
Glupi ego! Stid me je o tome.

Uspevao da uzmem što za mene je bilo.
Nisam krio. Često se izjalovilo.
U znoju se budio posle košmara.
Zaboravi, to smara.

Biram da ćutim noćas. Bar jednom da nema priče,
sećanja, tema.
Noć je ova – NEMA!