Marko Milošević

Zapratite me

Ostari

Koliko li ima života i priča,
kakvo li breme svaki čovek nosi?
Zavidi ljudima koji život žive,
koji znaju da osete vetar u kosi.

Kada starost dođe i svaki dan se broji,
ako iko prepozna ko si i šta bio,
za životom ne žali, tada znaj da uspeo si.
Život si živeo, i ne žali što si ostario.

Ako za sobom ostaviš nekog,
ko zna da bolje od tebe život živi.
E tad možeš u miru da odeš,
a neko će i dalje tebi da se divi.