Marko Milošević

Zapratite me

Ostavljam tebe sebi

Moj život je kod tebe oročen!
Moj testament, tvojim usnama sročen.
Našu ljubav želim da zaveštam,
posle nas, istu, u nove živote smeštam.

Moja poslednja želja je da ispunim poslednje tvoje
želje.
Zadnji pričest naše sudbine, pretvaram u veselje.
Smrt ovakve ljubavi neko godinama čeka.
Sve tamo je kao i ovde, ali bez bolnih fleka.

Ostavljam tebe sebi i sve što sam sa tobom stekô.
Zapisao sam sve što sam zbog tebe pogazio i porekô.
Idem u krajeve gde za nas nema kraja.
Po ljubavi našoj nek svaka se nova ljubav skraja!