Marko Milošević

Zapratite me

Permutujem

Permutujem realnost sa realnim,
pomešao sam nerealno sa nadrealnim.
Kombinujem Kombinirke sa Klještima,
poistovećujem Majstore sa Meštrima.

Zaboravljam sve što sam nekad pamtio,
na vratima stajao kad sam odlazio i kad se vratio.
Prekidao sam sve što mi srce kida,
postideo se i stideo svog stida.

Improvizujem već dugo svoje vizije,
mrzim šeme, čak i one programske, sa televizije.
Ukrštam reči, rebuse rešavam,
sanjam kad spavam, i kad ne spavam.

Osporavam uvek jednu stranu nekog spora.
Imam morala, moralno se živeti mora.
Misli nove često izmišljam.
Znam šta je Čovek, a šta – Šljam!