Marko Milošević

Zapratite me

Povuci se

Koliko verujem u strast,
džabe boje ako se ne vidi kontrast!
U razlici je snaga i veruj svima osim toj neveri!
Na sve gledaj kao na žrtve dok ne postanu zveri!

Strasno voli samo dok strasti ima.
Zvezda je na vrhu jelke, grane se kite šarenim
ukrasima.
Smesti stranca pored sebe, ali nikad uza se.
Nekad se ljubi godinama, al’ duša sa dušom ne
upozna se.

Prođi sve, ali stani kad mora!
Dok sjaje zvezde, ne boji se noćnih mora.
Tek kad mrak skroz pocrni, u mrak se povuci.
Neće niko od crnila pobedu ti videti, nisu svi junaci
poznati po muci!