Marko Milošević

Zapratite me

Praštanje

Treba li praštati nekom i onda kada taj oprost sebi nećeš
oprostiti?
Koliko puta sebe raniti pre nego zbog drugih se ubiti?
Koliko prilika lud ima da normalan bude?

Na kraju se krivi pomilovanju načude.
Zaspiš li mirno kad si Đavola ugostio, sa Đavolom postio?
Ili kad si pred Bogom svoj greh okajao,
jer nisi oprostio, ni pokajao?

Pa i Bog svakom sve ne oprosti, u Paklu mu mesto nađe.
Nemoj ni ti. Jer kajanja put, samo bez oprosta grešan
može da pronađe!