Marko Milošević

Zapratite me

Rekli su

Rekli su mi da nikad ne propustim voz,
da nikad ne stavljam prst na oroz.
Pričali da svako nađe svoju sreću,
da nevolja ima nevolju od sebe veću.

Učili me da kad imam štedim,
po broju prijatelja, merili koliko vredim.
I ako nešto želiš, to ćeš i dobiti.
Da bi otvorio dušu, moraš dobro popiti.

Mnogo puta sam sekao pre no tri put merio.
Izdao tajne, kad sam se nekom poverio.
Voleo sebe, da bi me drugi voleli.
A što bolji bio, više su me kleli.

I borio sam se, nisam na sebe dao,
lagao retko, jedino od sebe krao.
I nije mi svaku reč pratilo delo.
Mirno spavam. Sve bih isto, sve je vredelo!