Marko Milošević

Zapratite me

Stvarali smo svet

Stvarali smo svet,
naše jedan vredelo je pet.
Pisali priču o nama, bez nas.
Nismo našli barku za spas.

Slikali smo naše ruke u ruci,
brod naš bežao je luci.
Slaba jedra za jak Jugo.
Nasukala si nas, tugo!

I zapamti, nisi smela,
hodati uz mene da bi me saplela.
Nastavi gde onda smo stali.
Gurnula si me, oboje smo pali.

Vidi, oči su mi suve.
Tvoje reči uši mi zagluve.
Kako sam pao kad dala si mi krila?
Uzela me, da bi me ostavila!