Marko Milošević

Zapratite me

Sve dođe i prođe

I sve prođe pored tebe il’ sa tobom.
Sve dođe kad treba i kad mora.
Zaspiš sa nekim ili sam sa sobom,
i probudiš se, ili ne, kad osvane zora.

Upoznaš ljude razne, njihove živote i priče,
čuješ toliko pesama, istina i laži.
Vidiš da sve žene jedna na drugu liče
i da sve što znaš nekada ne važi.

Životom to zovu, koristi u njemu dah svaki.
Čak i da znaš da ćeš se opet roditi,
proživi sad ovaj, kao neki san laki.
I nauči kroz njega samo pravo hoditi.