Marko Milošević

Zapratite me

Telo moje ne izdaj me

Telo moje ne izdaj me!
Preživi ovu glavu na sebi.
I znam, znam koliko teško je,
to niko izdržao ne bi.

Glavo moja, umiri se!
Pusti srce da lupa lagano.
Oko moje, postidi se
za sve što vide pogano.

Noge moje ne jurite,
ionako kraj ne postoji.
Ruke moje zagrlite,
onog ko osmehom vas udostoji!

Suze moje ne padajte,
zemlja tugu ostetiti ne zna.
Reči moje ljubav dajte,
samo onome ko ume da je prepozna!