Marko Milošević

Zapratite me

Trajaću

Imaću još mnogo toga da ti kažem,
prećutim, posudim, dam.
Još mnogo reči, strofa, tišina – podam.

Moram da rasporedim ovo danas na mnoga sutra,
sledeće godine, naredne živote.
Da ne nestane, ostane, ne zafali, a da ne bude nikad
samo komad mali.

Želim da zaboravim pre, da bih mogao da pamtim,
zapamtim, sačuvam i očuvam – sada.
Da trajem dugo da bi ovo trajalo, u trajanju ne
prestajalo.

Kupiću mir da isplatim njime nemire,
pomirim razlike, umirim dušu.
Trajaću da bi trajalo…