Marko Milošević

Zapratite me

Bori se, pobedi

Ako naglo pogledaš ka gore,
taj sjaj ti može zasuziti oko.
Ako u daljini vidiš da se bore,
pohitaj ka tamo, kao da si soko.

Dole ne gledaj jer stvarno je lako
u blato da se vratiš, to možeš za tren.
Idi samo pravo i nastavi tako
i moli se da ostaneš ti zdrav kao dren.

U borbi, u boju, mnogo mačeva ti preti.
U životu koplja promaši te sto.
Znaj, i u miru i u boju, mora se mreti,
al’ od stotog koplja neka bude to!

Ako biram sjaj, nek’ od štita stigne,
kad ga zlatno sunce pošalje na polje.
Jer jedino pobednik može zastavu da digne
i ka svome sjaju popne se na postolje.